For videregående Intuisjon II

Videregående kurs i intuisjon er åpne for deltakere fra ulike workshops/grunnkurs. Man
kan delta på så mange videregående kurs man vil. Her fordyper man seg i faget og øver
mer på tolkning, teknikker og analyser. Kurset fokuserer på bredde og dybde innen
intuisjon og treningen går kun på reelle hendelser.

Intuisjonsskolen. Tlf. 95 07 56 42

Dette kurset går flere ganger i året og varer en dag. For å bli med her må du først ha tatt grunnkurset/workshop. Du kan ta så mange videregående kurs du ønsker. Mange tar flere i året.

På dette kurset brukes kun reell intuisjon, det vil si at deltakerne kommer med intuitive inntrykk fra hverdagen sin. Kursleder og øvrige deltakere hjelper deg å analysere dine reelle opplevelser og setter det i system slik at det blir meningsfylt for deg. Her fordypes det enda mer og man øver mye. Kurset fokuserer på bredde og dybde innen faget intuisjon. Vi fokusere på rødtråd- og helhetsanalyser med dybdetrening i tolkninger, tegn og metaforer.

Videregående kurs i intuisjon er åpne for deltakere fra ulike workshops/grunnkurs. Man kan delta på så mange videregående kurs man vil. Her fordyper man seg i faget og øver mer på tolkning, teknikker og analyser. Kurset fokuserer på bredde og dybde innen intuisjon og treningen går kun på reelle hendelser.

Det er mange deltakere som kommer tilbake igjen og igjen. De opplever å lære noe nytt hver gang og møter andre deltakere som også tilfører mye med sine tolkninger og ståsted.

Fortsettelse på din individuelle oppgave fra grunnkurset.

Fortsettelse på din individuelle oppgave fra grunnkurset.

Øvelser, diskusjoner og case.

Øvelser, diskusjoner og case.

Tolkninger, tegn og metaforer.

Tolkninger, tegn og metaforer.

Ledetrådteknikker.

Ledetrådteknikker.

Analyserer egen og andres case.

Analyserer egen og andres case.

Fellesoppgaver.

Fellesoppgaver.

Rød-tråd analyser.

Rød-tråd analyser.