Stikk

Intusjonen gir deg mer informasjon enn bare fakta. Denne informasjonen kan du bruke til å til å komme deg raskere fremover og nå dine mål

Mal – antall ord og plass

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Alle har intuisjon
Alle har intuisjon fordi intuisjon er summen av alt du kan og vet satt i system sammen med de mål og verdiene du har. Vi sier derfor at intuisjon er mer enn fakta.