Intuisjonsskolen tror at det finnes ubenyttet potensiale og muligheter i de fleste mennesker og bransjer. Utfordringen er å identifisere, velge og handle. Dette kan vi hjelpe til med.

Intuisjonsskolen har som mål å gi enkeltpersoner, bedrifter og grupper
handlingsprogrammer som gjør at de blir mer effektive, oppnår mer og at
menneskene får det bedre med seg selv og omgivelsene sine.

Intuisjonskolen har kurset og utdannet mange mennesker og har utallige gode resultater å vise til. Både ledere nøkkelpersonell, team og fagpersoner, samt privatpersoner har gitt oss svært gode tilbakemeldinger.

Intuisjonsskolen har eksistert siden år 2000 og har blitt dekket mye i media. Intuisjonsskolen og har vært med i tv-serien «Den andre siden» i kanal Fem, Schrødingers katt i NRK1, Nrk radio P1 «Mellom og jord» og Nrk radio P2 Ekko. I tillegg vært i en rekke magasiner og aviser. Se vår presseside.

Mål: Intuisjonsskolen har som mål å gi enkeltmennesket et ekstra verktøy til
å navigere bedre i eget liv, til å ta gode valg og til å stole mer på seg selv.

Visjon: Bli sikrere, ta egne valg og få mer ut av livet ditt.

Verdier: Intuisjonsskolen jobber for integritet, mangfold og positiv
tenking/atferd. Vi tror at gode gjerninger og verdsetting av positiv atferd
vil føre til utvikling og suksess.

Vi holder til i Oslo, men kjører kurs over hele landet. Ta kontakt dersom du ønsker kurs der du bor.