Lenker vi liker

Forskning.no
Dataverktøy og spesialbriller kan hjelpe etterforskere
å ta i bruk intuisjon på åsteder. Prosjektet er et
samarbeid mellom Kripos og Universitetet i Bergen.

Helse Bergen
Prosjektet «Intuisjon og mental helse» har som målsetning å utvikle
bedre metoder for å studere hvordan intuitive følelser styrer atferd
og bedømmelser i hverdagslige situasjoner.

Carl Gustav Jung
En sentral person i den tidlige psykoanalytiske tenkningen og senere
grunnleggeren av den analytiske psykologien

Sjefer styrt på magefølelse
I nytt og ukjent terreng tar norske toppledere strategiske beslutninger
på bakgrunn av intuisjon.

Intuisjon i Skolen
Gikk ut av videregående skole med 21 seksere av 24 mulige. Fløt gjennom
grunnskolen på intuisjon, og fikk toppkarakterer som belønning.