Kurs i avdekking av ubevisste mønstre 21. september  2020 Majorstuveien 8, Oslo

Av og til reagerer vi på en måte vi hverken ønsker eller forstår årsaken til. Vi har alle blokkeringer og ting vi ikke får endret på i vår egen atferd. Bli med på kurs i hvordan vi avdekker dine ubevisste reaksjoner og atferd, og hvordan vi kommer oss videre. Vi jobber i workshop og deltakerne får hjelp til å finne årsakene, få nye håndteringstrategier og hjelp til å trene. Mange blir overrasket over årsakene og kan ved hjelp av solide verktøy oppleve å håndtere ting på en måte de selv ønsker og styrer. Kurset koster 699,- inkludert  kurshefte. Kursleder: Grethe Holtan. Påmelding: info@intuisjonsskolen.no eller tlf 95 07 56 42.