Kommunikasjon og personlighet

Har du tenkt over at personligheten din påvirker måten du kommuniserer på? Dette er et kurs i bevisstgjøring av din egen og andres personlighet og hvordan dette påvirker kommunikasjonen din. Bli bedre kjent med deg selv, hvordan du virker på andre og ikke minst hvordan du kan oppnå mer i kommunikasjon med andre.

Å forstå hvordan personligheten din påvirker kommunikasjonen din gir deg:

  • Mulighet til å forsterke det du er god på
  • Strategier for å kompensere det du ikke er fullt så god på
  • Bevisstgjøring på hvorfor andre kan misforstå deg
  • Sterkere argumentasjon og gjennomslagskraft

Hvem passer kurset for:

Kurset passer for de som ønsker å forsterke sin egen kommunikasjon, oppnå mer og bruke sine sterke sider mer optimalt. Videre forstå og kommunisere bedre med andre og bli i stand til å sette sammen effektive grupper og team.

Dette er ikke et kurs hvor det foretas tester av personligheten din, men et kurs hvor du selv hovedsaklig skal reflektere og bevisstgjøres om din egen personlighet. Det er lagt opp på en solid pedagogisk måte og det forekommer ingen grad av kategorisering eller stigmatisering.