Intuitiv markedsføring

Tradisjonelt har de fleste bedrifter fridd til venstre hjernehalvdel hos kundene sine med fokus på fakta og detaljer om hva produktet kan utføre eller brukes til. Intuitiv markedsføring appellerer mest til høyre hjerne-halvdel og er derfor ikke like opptatt av detaljer. Høyre hjernehalvdel tenker i form av bilder, lyd og følelser.

Vi kan lære deg hva som skal til for å få til intuitiv markedsføring som knytter kundene dine til deg.

Dette er et kurs som lærer deg å nå kundene dine på en litt annen måte. Kurset er helt nytt og enestående i Norge.

Påmelding til info@intuisjonsskolen.no tlf.nr: 95 07 56 42