Intuisjonsskolens intuisjonstest

Hva er intuisjon?
Hvorfor er intuisjonen din riktigere enn fakta?
Hvordan kan man forklare hvordan man opplever intuisjonen sin i praksis?
Hva er intuitiv “timing”?
Intuisjon handler hovedsaklig om å:
Hvorfor er det utfordrende å stole på intuisjonen sin?
Hva kan intuisjonen brukes til?
I hvilke situasjoner er det bedre å bruke intuisjonen sin enn bevisst tenkning?
Hvorfor er intuisjonen ikke alltid helt til å stole på?
Hvordan kan man forklare hvordan man opplever intuisjon i praksis?
I hvilke spørsmål passer det best å bruke intuisjonen sin?
Hvordan leveres intuisjonen til oss?
Hvorfor kan det være vanskelig å tolke intuisjonen vår?
Hvem er intuisjonens største konkurrent?
Hvordan får man sterkere intuisjon?
Fullfør feltene under for å se ditt resultat