Reservér din plass Intuisjon I

Kurset er godt dokumentert og er basert på forskning innen nevrologi, psykologi og
filosofi. Lær å ta gode valg, legge merke til intuisjonen din, tolke og følge den på egne
premisser. Kurset er delt inn i forelesninger, gjennomgang av teknikker, felles- og
individuelle oppgaver, diskusjon og demonstrasjon av ulike case/eksempler.

Intuisjonsskolen. Tlf. 95 07 56 42

Vi arrangerer kurs og workshop i intuisjon, det vil si hvordan du kan lære å legge merke til intuisjonen din, tolke den og ikke minst følge den. Kurset/
workshopen er delt inn i forelesninger, gjennomgang av teknikker, felles- og individuelle oppgaver, diskusjon og demonstrasjon av ulike case/eksempler.
Alle får en fri individuell og konfidensiell oppgave på kurset hvor instruktør hjelper til med tolkning og mulige løsninger. Dette arbeidet får du med deg
hjem etterpå.

Kurset er godt dokumentert og er basert på forskning innen nevrologi, psykologi, filosofi samt Intuisjonsskolens egenutviklede metoder og bok
“Intuisjon – teft, timing og tilstedeværelse” (Hegnar Medias forlag 2014).

Ta inn intuisjonen din og huske den.

Ta inn intuisjonen din og huske den.

Bruke intuisjonen din i konkrete sammenhenger.

Bruke intuisjonen din i konkrete sammenhenger.

Videreutvikle kreativitet og nytenkning.

Videreutvikle kreativitet og nytenkning.

Forstå din egen intuisjon og hva den kan brukes til.

Forstå din egen intuisjon og hva den kan brukes til.

Bruke intuisjonen din konkret og effektivt!.

Bruke intuisjonen din konkret og effektivt!.

Ta raskere og bedre valg.

Ta raskere og bedre valg.

Bli mer bevisst på egne verdier og mål.

Bli mer bevisst på egne verdier og mål.

Tolke det intuisjonen din sier til deg.

Tolke det intuisjonen din sier til deg.

Arbeide på en ny måte mot mål.

Arbeide på en ny måte mot mål.

Stole på at den kan brukes til noe fornuftig.

Stole på at den kan brukes til noe fornuftig.

Forstå og analysere komplekse bilder og sammenhenger.

Forstå og analysere komplekse bilder og sammenhenger.

Tolke det intuisjonen din sier til deg.

Tolke det intuisjonen din sier til deg.