Intuisjon og fakta

Intuisjon og fakta utelukker ikke hverandre, tvert i mot utfyller de hverandre. Mens du jobber konsentrert setter hjernen din selv i gang et parallelt arbeid med å sette sammen og kombinere nye og gamle sanseinntrykk, minner, kunnskap og erfaring. Den forsøker å jobbe ut meningsfulle sammenhenger og når du minst aner det blir de levert til deg i korte glimt eller ideer, spesielt når du slapper av eller er fysisk aktiv. Disse glimtene må settes sammen og analyseres, deretter må feilkilder trekkes fra.

Ved å bruke begge hjernehalvdelene (høyre og venstre), samt trene på vekslingen mellom de kan vi kombinere intuisjon og fakta. I tillegg må det trenes og fokuseres i «ytterkanten» avbevisstheten eller i grensesnittet mellom underbevisstheten og bevisstheten.

Intuisjonens rolle er også å komme videre i det rasjonelle arbeidet man gjør. Vitenskapsfolk, musikere og andre bruker ofte intuisjonen for å videreutvikle fakta.

intuisjon og fakta soyle

Når du har mye intuisjon og lite fakta kan du få en indikasjon på hvilken retning du kan gå og hvor du skal lete etter mer fakta. Når du har mye fakta og lite intuisjon kan intuisjonen vippe deg mot en beslutning.