Seminar Intuisjon i næringsliv

Intuisjon i næringslivet handler om å gjøre de riktige tingene, foreta beslutninger til
riktig tid, forholde seg til raske endringer og kunne forvalte mangelfull informasjon.

Intuisjonsskolen. Tlf. 95 07 56 42

Intuisjon i næringslivet handler om å gjøre de riktige tingene, foreta beslutninger til
riktig tid, forholde seg til raske endringer og kunne forvalte mangelfull informasjon.
Informasjonsstrømmen og de mange valgmulighetene vi har, gjør at vi må bli i stand
til å velge bort det som er uvesentlig og prioritere det som er viktigst.

Når du vet hvilken retning som er best for bedriften handler det om vite når du vet
«nok» til å ta en beslutning. Vi snakker altså om risiko og konsekvensanalyse. Man
må til en viss grad være bevisst på hva man gjør. Det handler også om å være i kontakt
med kundene dine, trendene i markedet og hvilke muligheter din bedrift har.

Mange i næringslivet bruker forøvrig magefølelse, teft, timing, ryggmargrefleks,
erfaring eller sunt bondevett i stedet for intuisjon.
Ta kontakt med oss på tlf 95 07 56 42 eller info@intuisjonsskolen, så skreddersyr
vi et eget program for nettopp din bedrift.

***

Intuisjon i næringsliv
Evnen til å ta beslutninger, både store og små, er en av de viktigste suksessfaktorene for å nå de målene man har satt seg. Mange sliter med frykten for å ta feil beslutning fordi de er redde for negative konsekvenser. Denne vegringen forsinker ofte prosessen og man får kanskje ikke utnyttet nok de mulighetene og ressursene som finnes. Det mange er usikre på er når de har «nok» informasjon til å ta en beslutning. Intuisjonen setter sammen informasjon på en måte som gir et godt grunnlag for å kunne ta gode beslutninger.
Intuisjon er hovedsaklig et verktøy for å få oversikt, se sammenhenger, løse problemer, foreta gode beslutninger og innse hva som til enhver tid er viktigst. Hjernen vår er forbløffende god til å vurdere verdien av informasjon, som vi ikke klarer å vurdere bevisst. Nyere forskning viser at såkalt intuitiv beslutningstaking er best i komplekse og uoversiktlige situasjoner, der gode beslutninger forutsetter at man fokuserer på utvalgte deler av den tilgjengelige informasjonen og ignorerer resten. (Gigerenzer, 2008; Gigerenzer & Brighton, 2007). Intuisjonen er den som vurderer hvilken informasjon som er viktigst for saken. Intuisjonen styrer oss i riktig retning slik at vi effektivt kan fokusere på de riktige trekkene og dermed oppnå et mer optimalt resultat.

John Naisbitt, tidligere direktør i IBM og Eastman Kodak mener at «intuisjon blir gradvis viktigere i informasjonssamfunnet, nettopp fordi det er så mye informasjon». Det er altså for mye informasjon til at du kan prosessere alt.

Intuisjon i næringslivet omfatter ledelse,strategi, målsetting og produktutvikling.