Intuisjon i ledelse

Evnen til å ta gode beslutninger er en av de viktigste suksessfaktorene for å nå mål og sikre bedriften i framtiden. Dette kurset handler om hvordan du kan bli bedre til å samle inn og bearbeide informasjon, ta riktige beslutninger og bli bevisst på når du skal handle. Riktig «timing» er helt avgjørende for å maksimere resultatet.

Intuisjon i ledelse – lær å ta gode og riktige beslutninger som leder

Beslutningsledelse er rett og slett kunnskap, erfaring, minner og nye informasjon satt i system slik at man får et visst overblikk. Gjennom overblikket kan man ane et mønster eller en helhet som igjen kan predikere neste steg eller vise hvilke veier som kan være riktige for oss, både på kort og lang sikt. Når man stiller dette opp mot strategien i bedriften utkrystalliserer deg seg ganske fort hvilke beslutninger som er de beste og mest korrekte.

Beslutningsledelse er hovedsaklig et verktøy for å få oversikt, se sammenhenger, løse problemer, foreta gode beslutninger og innse hva som til enhver tid er viktigst. Hjernen vår er forbløffende god til å vurdere verdien av informasjon, som vi ikke klarer å vurdere bevisst.

Kurset passer for ledere med erfaring og ambisiøse mål, og de som jobber under hardt press. Passer også for de som vil optimalisere tempo og timing.

Målet med kurset er:

  • Gi deltakerne kompetanse, verktøy, refleksjon og motivasjon til ulike typer beslutningsstrategier.
  • Motivere deltakerne til å foreta kontinuerlige beslutninger, både på lang og kort sikt.
  • Inspirere deltakerne til å bruke kompendiet med verktøy og teknikker slik at de erfarer konkret nytteverdi av kurset og oppnår sine mål bedre.
  • Sette igang en prosess i den enkelte som gjør at vedkommende begynner å se helhet og langt fram, slik at nødvendige beslutninger blir tydelig og naturlig.