Hva er intuisjon?

Intuisjon er summen av alt du har lært, erfart, husker og blitt preget av, også ubevisst.  Dette blandes sammen med verdiene, målene og personligheten din. Sammen med ny læring og sanseinntrykk jobber hjernen ut nye sammenhenger, mønstre eller helheter. Intuisjonen leveres til oss på mange måter og den kommer gjerne når du minst venter det. 

Mange opplever intuisjonen som en følelse, noen mener det er en overbevisende tanke, mens andre igjen opplever den som ekstra kunnskap basert på erfaring. Enkelte sier at de kjenner intuisjonen fysisk i kroppen som for eksempel at de fryser til is i noen sekunder  eller blir nervøse og redde. 

Intuisjonen er individuell, subjektiv reaksjon og oppleves som varsling eller som en vekkeklokke som ringer. Den kan ringe høyt eller lavt, men det er ikke selve klokken som gir oss reaksjonene, det er de mulige konsekvensene. 

Det som er så spennende med intuisjon er at den viser oss helheten, detaljene, dybden,  bredden og sammenhengene. Den fyller ut puslespillet når vi mangler noen brikker. Den peker på det riktige svaret, også når vi har flere å velge i mellom. Den sier «tampen brenner» når vi nærmer oss. Den limer seg fast i deg når du treffer blink, og den viser deg hvor din riktige vei er.

Hvorfor er det viktig å bruke intuisjonen sin? 

I dagens samfunn går det meste fort. Vi utsettes kontinuerlig for spørsmål og ting vi må ta stilling til. Dette krever at vi må foreta mange valg til store og små spørsmål. Ofte må valgene gjøres i løpet av en begrenset tidsperiode. Hvis man ikke er bevisst på konsekvensene av valgene man tar, eller man utsetter valgene for lenge, kan man ende opp med at man går glipp av gode muligheter.