Hva er intuisjon

Intuisjon kommer fra det latinske ordet intueri som direkte oversatt betyr innsikt. Intuisjon er derfor å innse en sammenheng eller en helhet som tidligere har vært ukjent, uklar eller ubevisst for deg.

Mange 
opplever intuisjonen som en følelse, mens noen mener det er en overbevisende tanke, andre igjen opplever intuisjonen 
som erfaring. Intuisjon er bruk av mange forskjellig typer av kunnskap, erfaring og ikke-styrte prosesser i hjernen. Det er en oppsummeringsfunksjon som kan tre i kraft når det er så mye informasjon at man ikke klarer å behandle den bevisst.

Forskerne er enige om at alle får en biologisk reaksjon på en eller annen måte. Dette betyr at måten man opplever intuisjonen sin på er svært individuell.

Det finnes mange ulike teknikker for å lære å ta i bruk intuisjonen sin, og til syvende og sist velger man de teknikkene man selv synes passer best. Deretter er det kun tid bevisstgjøring og øving som gjenstår. Å lære å ta i bruk intuisjonen kan alle lære, og det er også en naturlig prosess hvor man stadig utvikler bedre ferdigheter.