1-årig sertifisert coach-utdanning

Studiet er en spesialisering innen coaching og beslutningsprosesser. Hovedfokus er på å motivere og coache slik at klient opplever det bekvemt og riktig å foreta egne valg. Det kan være store og små valg, både i privat- og arbeidsliv.

Studiet inneholder metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coachingsarbeid. Det fokuseres videre på å skape gode coachingsamtaler som gir grunnlag for å veilede og trene klient slik at det fører til prestasjonsentusiasme og motivasjon for å utvikle seg og komme videre.

Emnets faglige innhold retter seg primært mot den enkelte students kommunikative og relasjonelle ferdigheter i forholdet en til en, men også gruppeperspektivet blir trukket litt inn gjennom eksemplifiseringer og praktiske øvelser. Teori kombineres med praktiske øvelser og coaching-trening for den enkelte.

Temaer:

  • Positiv psykologi og modeller for positiv endring

  • Prosesser for motivasjon og coaching av veivalg og beslutningstaking

  • Intuisjon, emosjonelle og intellektuelle prosesser

  • Metodikk for å få frem nye muligheter/alternativer

  • Bevisstgjøring og refleksjon

  • Systematikk og struktur i coaching

  • Handlings- og relasjonskompetanse

  • Kommunikasjon, personlighet og kroppsspråk

  • En coachende tilnærming til konflikter og konflikthåndtering