Coaching-tjenester Coaching

Coaching er en prosessmetode som inkluderer samtaler, handling og oppfølging.
Den har til hensikt å bevisstgjøre, motivere og inspirere enkeltmennesker, grupper
og organisasjoner til å nå mål eller komme videre ut fra egne premisser og ståsted.

Intuisjonsskolen. Tlf. 95 07 56 42

Coaching er en prosessmetode som inkluderer samtaler, handling og oppfølging. Den har til hensikt å bevisstgjøre, motivere og inspirere enkeltmennesker, grupper og organisasjoner til å nå mål eller komme videre ut fra egne premisser og ståsted.

I coaching-prosessen står håndtering av indre og ytre faktorer, mestring, egenvurdering og kontroll over egen situasjon sentralt.

Coaching endrer ikke vanskelighetsgraden på jobben eller i privatlivet, men endrer åpenbart vår oppfatning av hvordan vi mestrer den. Dermed kan coaching bringe oss inn i en positiv spiral hvor følelsen av å mestre gjør at en del negative opplevelser forsvinner.

Coaching av grupper og bedrifter

Coaching kan hjelpe ledere og medarbeidere til å se på hverdagen sin med nye øyne, og sammen kan man tilrettelegge for en positiv jobbopplevelse ved å utforme klare roller, ansvarsområder, mål og program for oppfølging. Coaching innebærer også å arbeide for å luke bort forstyrrende elementer som hindrer
den enkelte i å jobbe effektivt. Videre også arbeide med å skape et sosialt miljø som både ledere og medarbeidere opplever som støttende.

Coaching og intuisjon

Intuisjon er et viktig verktøy i coaching fordi det er personen selv som må finne svarene sine og eventuelt nye veier videre. Intuisjon og fakta er et godt beslutningsgrunnlag. Evnen til å ta gode beslutninger er en av de viktigste suksessfaktorene for å nå mål og sikre seg en god fremtid. Intuisjonen hjelper deg til å bli bevisst på når du skal handle. Riktig «timing» er helt avgjørende for å maksimere resultatet.