Alle har intuisjon

Intuisjon er en ressurs vi alle har i oss og som vi bruke helt konkret, enten det er i små eller store sammenhenger. Utfordringen er å få tak i den, forstå hva den forsøker å si og ikke minst hvordan vi kan bruke den på egne premisser.

Mange opplever intuisjonen som en følelse, noen mener det er en overbevisende tanke, mens andre igjen opplever den som ekstra kunnskap basert på erfaring. Enkelte sier at de kjenner intuisjonen fysisk i kroppen som for eksempel at de fryser til is i noen sekunder eller blir nervøse og redde.

Intuisjonen er altså en subjektiv, individuell opplevelse som er forskjellig fra fra individ til individ og som oppstår når kroppen, følelsene eller tankene dine fanger opp noe mer enn det bevisstheten din gjør. Du vet at du vet noe, eller tror at du vet noe, men vet ikke hvordan eller hvorfor du vet det. Du får kanskje en følelse, en overbevisende tanke eller en snikende tvil som gjør seg gjeldende. Det kan være fantasi, tull eller dagdrømming. Eller du tror kanskje det oppstår fordi du ikke konsentrerer deg. – Alle disse tankene og følelsene som flyr igjennom oss i løpet av en dag, har de noe med intuisjon å gjøre? Svaret et ja, det handler om å legge merke til hva du reagerer på og holde på reaksjonene.

Intuisjon er det du reagerer på eller stopper opp ved, alt fra et par sekunder til flere timer eller dager. Du blir ofte overrasket selv og stusser gjerne litt over det. Ikke la det gå fra deg, forsøk å holde på det og la det gjæres i deg. Tenk og føl på det over tid, forsøk å tolke hva det kan dreier seg om, og søk mer informasjon til du forstår hva intuisjonen forsøker å si deg.

Man kan sammenligne det med et mentalt «matching-spill». Hjernen gjør raske søk gjennom alle datafilene sine og finner nye sammenhenger og bilder. Når disse virker meningsfulle for deg, ledsages de av biologiske reaksjoner. Hvis du ikke legger merke til dem eller reagerer på de, er det bare automatiske tankeprosesser som vil passere deg uten noen spesiell betydning.

Hvorfor er det viktig å bruke intuisjonen sin?

I dagens samfunn går det meste fort. Vi utsettes kontinuerlig for spørsmål og ting vi må ta stilling til. Dette krever at vi må foreta mange valg til store og små spørsmål. Ofte må valgene gjøres i løpet av en begrenset tidsperiode. Hvis man ikke er bevisst på konsekvensene av valgene man tar, eller man utsetter valgene for lenge, kan man ende opp med at man går glipp av gode muligheter.

Utfordringen er ofte å tørre å stole på seg selv, og man tyr til eksperter eller andre for å få hjelp og råd. Har du ikke deg selv med i denne prosessen kan du ende opp med å ta gale valg. De kan være riktige for andre, men ikke for deg. Det paradoksale er at det bare er du som kan vite hva som er best for deg. Ergo kan intuisjonen din hjelpe deg med å velge riktig løsning eller vei som gjør at du blir mest mulig fornøyd – også i framtiden.

Kan intuisjon læres?

Uavhengig av hvordan og hvor du opplever intuisjonen din, så er det du selv som er selve sensoren. Det du legger merke til, stopper opp ved eller kjenner «skurr» ved er ledetrådene til intuisjonen. Disse stoppene kan være følelser eller tanker og kommer ofte i korte blink eller bruddstykker. Det kan være en utfordring å legge merke til dem fordi de kommer litt snikende og er ikke særlig sterke i sin kraft. Man må trene på å legge merke til de og «holde» på følelsen/tanken.

Slik gjør vi det:

  1. Husk hva du reagerer på eller legger merke til.

  2. Tenk og undre deg litt over det. Hva kan det bety for deg? Hva i livet ditt kan dette ha noe med å gjøre?

  3. Finn ut mer, spør, ta kontakt og gå mot det temaet eller de personene du fikk reaksjonen på.

Man må altså bli mer oppmerksom på hva man selv reagerer på. Dersom man vet hvordan intuisjonen slår inn hos deg, går man til neste steg, som er å forsøke å forstå hva den vil fortelle deg.

Når man har kommet så langt at man klarer å huske glimtene blir neste steg å tolke signalene og sette det sammen slik at man forstår hva det betyr. Vi begynner med å sette de ulike reaksjonene sammen. Intuisjon kan komme alene og være sterk nok til å gå videre med, men ofte ser jeg at det kommer flere intuisjoner etter hverandre i løpet av en tidsperiode. Enten ulike ting eller samme intuisjon levert på forskjellige måter. Teknikken er å sette dem sammen til et bilde, sammenheng, helhet eller et mønster.