10 Quiz master bk

Quiz with ID = "1" does not exist.

 

 

 

 

1. Er det riktig å la intuisjonen din styre alt?
Nei
Ja
Vet ikke

2. Hvordan kan man forklare hvordan man opplever intuisjonen sin i praksis?
Man vet eller tror man vet noe, uten å vite hvordan man vet det.
Man er 100% sikker på noe og velger det.
Man blir redd og velger det man tror er riktig.

3. Hva er intuitiv “timing”?
Å skjønne når du skal handle i en viss situasjon.
Å skjønne når du skal tenke i en viss situasjon.
Å skjønne når du skal føle i en viss situasjon.

4. I hvilke situasjoner er det bedre å bruke intuisjonen sin enn bevisst tenkning?
Når du tror du vet hva som er riktig.
Når det ikke er mulig å resonnere seg frem til en optimal løsning.
Når det ikke er mulig å resonnere seg frem til en optimal løsning.

5. Har intuisjon noe med evnen til å ta signaler?
Nei
Ja
Vet ikke

6. Er intuisjonen alltid en følelse?
Nei
Ja
Vet ikke

7. Intuisjon handler hovedsaklig om å:
Følge det man drømmer om.
Gjøre ting tiktig.
Gjøre de riktige tingene.

8. Hvorfor er det utfordrende å stole på intuisjonen sin?
Fordi man ofte trenger bekreftelse på at det man tror er riktig.
Fordi intuisjon ikke finnes.
Fordi andre ikke er enige med deg i hva som er intuisjon.

9. Kan alle mennesker lære seg å bruke intuisjonen sin?
Nei
Ja
Vet ikke

10. Finnes det situasjoner hvor det er hensiktsmessig å bruke annen kompetanse enn intuisjon?
Nei
Ja
Vet ikke