Videregående intuisjonskurs

background of cloudy sky and grass
Videregående kurs i intuisjon er åpne for deltakere fra ulike workshops/grunnkurs. Man
kan delta på så mange videregående kurs man vil. Her fordyper man seg i faget og øver
mer på tolkning, teknikker og analyser. Kurset fokuserer på bredde og dybde innen
intuisjon og treningen går kun på reelle hendelser.

Det trenes på:

– Rød-tråd analyser
– Ledetrådteknikker
– Tolkninger, tegn og metaforer
– Fellesoppgaver
– Fortsettelse på din individuelle oppgave fra grunnkurset
– Øvelser, diskusjoner og case
– Man analyserer egen og andres case

Det er mange deltakere som kommer tilbake igjen og igjen. De opplever å lære noe nytt
hver gang og møter andre deltakere som også tilfører mye med sine tolkninger og ståsted.

Påmelding/kontakt: info@intuisjonsskolen.no

Intuisjonsskolen 2014