Referanser

Turtagrø Hotel
Banetele / Ventelo

Statens Landbruksforvaltning
Blanke Ark AS
• Kino Fashion Norge A/S

• Volare AB
Aromaqi Undervisning
• Spa Life Europe
Nettverkskreditt BA (NCN)/Microinvest
A1 Prima Regnskap
Tren AS

Blanke Ark AS
• Aromaqi Undervisning


Etti Salomonsen
I forbindelse med lederutvikling har jeg vært på kurs i ledelse og intuisjon hos Grethe
Holtan. Dette var et begivenhetsrikt kurs som ga meg en bredere innsikt med utfall i
klarere utsikt. Tilbake i arbeidsdagen erfarer jeg allerede at jeg tar i bruk noen av
teknikkene jeg lærte, og ser positive resultater. Dette var meget bra!»

Etti Salomonsen
Daglig leder, Turtagrø Hotel.


Marit Hillbom

Grethe Holtan skreddersydde et forrykende program om indre motivasjon og salg,
som ga oss enormt mye, både faglig og motivasjonsmessig. Hun er en underholdende
og flink foredragsholder som leverer mer enn forventet. Jeg tror de fleste bedrifter
kunne trenge noe som dette, både for å forbedre resultatet og for å løfte enkelt-
individet i bedriften.

NuSkin Executive Marit Hillbom
NuSkin Norge.

Mona Leitet
Jeg har vært på flere av kursene til Intuisjonskolen har hatt svært god nytte av de,
både i jobbsammenheng og privat. Jeg har lært mange gode og nye teknikker som
jeg praktiserer i hverdagen. Nå tenker jeg på en annen måte og klarer å følge bedre
med i eget liv. I tillegg har jeg blitt i stand til å ta valg hele tiden, små og store valg.
Jeg er i grunnen mer fornøyd enn tidligere.

Mona Leitet

Anne Haukåssveen.
Jeg gikk på et intuisjonskurs hos Intuisjonsskolen hvor jeg lærte teknikker på hvordan
jeg kan bruke min egen intuisjon. Kursleder fikk frem det beste i gruppen og var
inspirerende og inkluderende. Hun brukte gode eksempler fra livets ulike sider, og det
var en meget fin balanse mellom teori og praktiske øvelser. Kompendiet var nyttig og
har vært til god bruk i etterkant av kurset.

Anne Haukåssveen.

 

 

Intuisjonsskolen 2014