Om oss

Intuisjonsskolen har eksistert siden år 2000 og har blitt dekket mye i media. Intuisjons-
skolen har vært med i tv-serien «Den andre siden» i kanal Fem og Schrødingers katt i
NRK1. Videre også i Nrk radio P1 «Mellom og jord» og Nrk radio P2 Ekko. I tillegg
vært i en rekke magasiner og aviser. Intuisjonsskolen har kurset og utdannet mange
mennesker og har utallige gode resultater å vise til. Både ledere nøkkelpersonell,
team og fagpersoner, samt privatpersoner har gitt oss svært gode tilbakemeldinger.

Vi holder til i Oslo, men kjører kurs over hele landet. Ta kontakt dersom du ønsker
kurs der du bor.

Mål:

Intuisjonsskolen har som mål å gi enkeltmennesket et ekstra verktøy til å navigere
bedre i eget liv, til å ta gode valg og til å stole mer på seg selv.

Intuisjonsskolen har som mål å gi enkeltpersoner, bedrifter og grupper handlings-
programmer som gjør at de blir mer effektive, oppnår mer og at menneskene får
det bedre med seg selv og omgivelsene sine.

Intuisjonsskolen tror at det finnes ubenyttet potensiale og muligheter i de fleste
mennesker og bransjer. Utfordringen er å identifisere, velge og handle. Dette kan
vi hjelpe til med.

Visjon:

Bli sikrere, ta egne valg og få mer ut av livet ditt.

Våre verdier:

Intuisjonsskolen jobber for integritet, mangfold og positiv tenking/atferd. Vi tror
at gode gjerninger og verdsetting av positiv atferd vil føre til utvikling og suksess.

Intuisjonsskolen 2014