Mikro kroppsspråk – ansiktanalyse

business team with a businesswoman leading
Ditt sanne ansikt – ansiktanalyse – mikro-kroppsspråk er detaljer i kroppsspråket vårt.
Lær å lese en ansikt både i uttrykk og linjer. Dette er et kurs satt sammen av forskning
på følelser, intuitiv medfødt evne til å gjenkjenne og lese ansikter samt kinesisk ansikt-
analyse. Her går vi i dybden slik at du kan forstå hva andre mener og hvilket ståsted de
har.

Mikro- kroppsspråk er små detaljer og finesser i kroppsspråket. Vi snakker om spenninger
av muskler, linjer i ansiktet og uttrykk som forteller noe om hva personen tenker eller føler.
Vi har spesialisert oss på ansikter fordi ansiktet forteller enormt mye om et menneske.
Ansiktet kan vi lese uten å bli forstyrret fordi svært få er klar over hvor mye det snakker
og kan fortelle oss.

Når folk bevisst prøver å skjule sine følelser (eller ubevisst undertrykke sine følelser), vil
det oppstå et ansiktsuttrykk som ”avslører” følelsen i et veldig kort øyeblikk (1/15 til 1/25
av et sekund). Kilde: psykologiprofessor Paul Ekman.

Ansiktanalyse benyttes ofte sammen med annen type analyse når man skal utarbeide
psykologiske profiler.

Kursert er delt inn i teori, eksempler og bilder. Ta gjerne med et håndspeil på kurset.

Kompendium og kursbevis er inkludert i prisen.

Påmelding info@intuisjonsskolen.no eller på telefon 95 07 56 42.

 

Intuisjonsskolen 2014