Kroppsspråk

group of friends having fun in autumn park
Hva sier kroppsspråket vårt?

Kroppsspråket vårt sier ofte mye mer enn det som kommer ut av munnen vår. Kroppen
lyver ikke, den viser hva vi egentlig mener og føler. Lær å lese andres kroppsspråk slik
at du kan påvirke situasjonen på best mulig måte.

Lær å:

– Forstå ditt eget og andres kroppsspråk
– Tolke og lese hva andre egentlig mener
– Identifisere din egen og andres kommunikasjonskode
– Bli mer bevisst på hvordan andre kan oppfatte deg
– Bruke kroppsspråk for å påvirke andre
– Erstatte verbal kommunikasjon med kroppsspråk når det er best
– Beskytte deg selv mot andre gjennom effektiv bruk av kroppsspråk

 

Kursert er delt inn i forelesninger, gjennomgang av teknikker, felles- og individuelle
oppgaver og case/eksempler som demonstreres. Teorien er basert på moderne
dokumentasjon og forskningsresultater.

Påmelding til info@intuisjonsskolen.no tlf.nr: 95 07 56 42

Intuisjonsskolen 2014