Intuisjonskurs

apples - standing out from the crowd

Vi arrangerer kurs og workshop i intuisjon, det vil si hvordan du kan lære å legge merke
til intuisjonen din, tolke den og ikke minst følge den. Kurset/workshopen er delt inn i
forelesninger, gjennomgang av teknikker, felles- og individuelle oppgaver, diskusjon og
demonstrasjon av ulike case/eksempler. Alle får en fri individuell og konfidensiell opp-
gave på kurset hvor instruktør hjelper til med tolkning og mulige løsninger. Dette
arbeidet får du med deg hjem etterpå.

Kurset er godt dokumentert og er basert på forskning innen nevrologi, psykologi,
filosofi samt Intuisjonsskolen egenutviklede metoder og bok Intuisjon – teft, timing
og tilstedeværelse (Hegnar Medias forlag 2014).

Innhold: Lær å bruke intuisjonen din konkret og effektivt!

Lær å:

– Ta inn intuisjonen din og huske den
– Forstå din egen intuisjon og hva den kan brukes til
– Tolke det intuisjonen din sier til deg
– Stole på at den kan brukes til noe fornuftig
– Bruke intuisjonen din i konkrete sammenhenger
– Ta raskere og bedre valg
– Bli mer bevisst på egne verdier og mål
– Videreutvikle kreativitet og nytenkning
– Arbeide på en ny måte mot mål
– Forstå og analysere komplekse bilder og sammenhenger

Kontakt:

Ring tlf.nr: 95 07 56 42 eller info@intuisjonsskolen.no

Intuisjonsskolen 2014